13.04.2018 | Tomáš Davídek

Výroční zpráva starosty sboru za rok 2018

Ke dnešnímu dni je ve sboru registrováno 130 členů. Z toho počtu je 32 dětí, 7 dorostenek, 2 dorostenci, 74 mužů, 18 žen a 14 přispívajících. Tak jako v předešlých letech tak i letos náš sbor pořádal kulturní, sportovní a brigádnické akce.

Z kulturních akcí:

 • 27. února – Tradiční hasičský ples v Přestavlkách
 • 14. března – Zabijačka
 • 30. dubna – Stavění májky
 • 7. května – Účast na tryzně
 • 27. června – Účast na Derby Sedlec vs. Prčice
 • 5. září – Memoriál Míry Kabíčka
 • 14. listopadu – Zabezpečení průvodu sv. Martina
 • 2. prosince – Rozsvícení vánočního stromku v Sedlci
 • 5. prosince – Čerti a Mikulášská besídka pro děti
 • 31. prosince – Silvestr

Naše děti se zúčastnili v červenci týdenního pobytu ve Věšíně. Pod pergolou a ve zbrojnici proběhly oslavy narozenin našich členů. Z oblasti sportovní se naše družstva dětí, dorostu, mužů a žen zúčastňovala okrskových, okresních soutěží. Dále pak memoriálů a nočních cvičení. Jarní kolo hry Plamen ve Střezimíři zakončili mladší na třetím místě, starší na desátém. Dorostenka Miloslava Kardová v jednotlivcích 1, na kraji 10 místo.

Okrskové kolo se konalo 30. května v Kvasejovicích.

 • Ženy 1. a 4. místo
 • Muži nad 35 let 2. a 3. místo
 • Muži do 35 let 2. a 4. místo.

V kategorii jednotlivců

 • Muži – Chocholoušek Martin 1., Davídek Michal 2., Benda Martin 4.
 • Ženy – Miloslava Kardová 1., Ivana Kořánová 2., Tereza Pavlíková 3.

Memoriál Míry Kabíčka

Starší žáci zvítězili, mladší skončili na 2. a 4. místě. Žáci se zúčastnili soutěže v Jesenici, o pohár mezi stromy – 3. místo. Podzimní kolo hry Plamen – mladší 7., starší 7., dorostenky 3., Patrik Prát 3. místo v jednotlivcích. Okresní soutěže ve vlasšimi – Ženy 5. místo Noční cvičení Dobrošovice – Ženy 6. místo, muži 8. místo

Brigády

Z oblasti brigádnické jsme ani letos nezaháleli. Byly provedeny 2 sběry železného šrotu, sekání trávz a úklid koupaliště, ale nejvíce jsme pracovali na dokončení druhé místnosti uvnitř hasičské zbrojnice. Ať už to bylo vybourání nerovné podlahy, betonování, malování, natření oekn, el. instalace, topení a neustálého úklidu celé zbrojnice.

Výjezdová jednotka

Jednotka měla v letošním roce opravdu náročnou práci. Na svých zasedáních řešila mnoho záležitostí ať už se jednalo o opravy vozidel, provedení technických prohlídek, údržby techniky, výstroje, výzbroje, dále pak s výběrem nového vozidla a celé specifikace tohoto požárního automobilu. Stovky hodin jsme probírali k tomu jak tento požární automobil má vypadat a jak v něm vše uspořádat. Tomu předcházeli návštěvy ve zbrojnicích v Neveklově, Voticích, Planá nad Lužnicí a u výrobců, kde taková hasičske vozidla měli. Následně pak probíhala papírová válka na přesném určení specifikace.

V neposlední řadě také výběr dodavatelů. Při výběrovém řízení zakázku získla firma Kobit KHT Slatiňany. Výsledkem je nový požární automobil v naší garáži – MAN Cas 20.

Aby toho nebylo málo, tak jsme ve zbrojnici zabezpečovali školení strojníků, velitelů, nositelů dýchací techniky a lezců nejen pro náš okrsek, ale i pro sbory z Příbramska a Benešovska. Strojníci se zúčastnili školení řidičů v Sedlčanech. Výjezdová jednotka pro Základní školu uspořádala 2 taktická cvičení a 2 branná cvičení. Jedno taktické cvičení 26. listopadu proběhlo v součinnosti s HZS Sedlčany na ZŠ – požár kabinetu ve druhém patře. Dále se 6 členů výjezdovky zúčastnilo cvičení v Kondraci s vozem IFA.

Jak jistě víte, letošní rok byl velice náročný, protože náš sbor zasahoval na 43 výjezdech. Letošní obzvláště suchý rok přidělal starosti hasičům prakticky v celé ČR. Takže jsme v červenci a září vyjížděli k požárům nejen u nás na Sedleckprčicku, ale i jsme byli zváni na okres Benešov. V březnu a červenci bylo nejvíce zásahů na padlé stromy. Z ostatních to jsou technické zásahy a nehody. Výjezdová jednotka letos dostala pořádně zabrat, to platí i na všechny členy i nečleny, přispívající sboru, že ke všem akcím přistupovali s nadšením a elánem, bez kterého by sbor nežil.

Poděkování

Děkuji Vám za velice pozitivní přístup k pořádání kulturních akcí, zejména za vystoupení a organizaci plesu, za tombolu, za úklid zbrojnice a brigády při budování nové klubovny dětí. Zejména děkuji bouračům, betonářům, malířům a natěračům, topenářům a v neposlední řadě elektrikářům v čele s Láďou Kukačkou, který zde strávil nejednu volnou chvíli. Děkuji všem vedoucím mládeže, že se o hasičkous mládež výborně starají a vychovávají nové nástupce hasičů.

Děkuji veliteli, že byl tím tahounem ve sboru pro všechny, zejména v dokončení klubovny dětí a pořízení nového zásahového vozidla. Výjezdové jednotce za super přístup při zásazích. Děkuji Martinovi Chocholouškovi, že přijal funkci na okresním sdružení Benešov do rady velitelů okresu, kterou doposud zastával Pepa Chaloupka od 90. let minulého století. Musím na tomto místě připomenout, že za svoji nezištnou činnost byl 6. listopadu v Přibyslavi vyznamenán nejvyšším hasičským vyznamenáním – titulem „Zasloužilý hasič ČMSH“. Děkuji za sponzorské dary při pořádání plesu, Memoriálu Mírz Kabíčka, zejména poslanci ČR Václavu Zemkovi, městu Sedlec-Prčice a Vám všem členům, kteří se na těchto akcích podílíte.

Děkuji paní starostce Mirce Jeřábkvoé, všem radním, zastupitelům, kteří podpořili dotace na nové vozidlo a dostavbu hasičské zbrojnice. Dále pak Miroslavu Kaňkovi ze Služeb při budování klubovny, řediteli územního odboru Příbram plukovníku Ing. Tomáši Horvátovi za pomoc při výběru vozidla a v neposlední řadě děkuji všem našim drahým polovičkám, že s námi měli trpělivost a byli nám opravdu oporou.

Václav Davídek starosta SDH Sedlec

JPO II

Sport

Technika

Historie

 

PODPORUJÍ NÁS

Město Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice

Lobkowicz Lobkowicz

Monínec Monínec

HZS Středočeského kraje HZS Středočeského kraje

Středočecký kraj Středočecký kraj